Bijdrage aan webrichtlijnen rapport voor MinBZK

Enkele weken geleden ben ik gevraagd om mijn persoonlijke richtlijnen rondom websites te beschrijven en commentaar en aanvullingen te geven op de wiki die werd samengesteld door Dialogic met betrekking tot web usability.

Op basis van de wiki is een set van web usability richtlijnen opgesteld. Inmiddels is er ook een rapport naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verzonden. Met gepaste trots kan ik melden dat ik één van de co-auteurs er van ben. Zodra dit rapport is goedgekeurd, zal ik het hier online zetten.

Hieronder enkele van mijn richtlijnen:

  • Ga samen met de opdrachtgever op zoek naar wat zijn eigenlijke behoefte en doelstelling is om een website te maken (om vervolgens met deze context op een juiste manier vanuit de eindgebruiker te kunnen ontwerpen). Laat je dus niet verleiden door enkel uitvoerend werkt te doen. (Interactief) ontwerpers zijn de specialisten. Een dokter laat zich ook niet door de patient vertellen welk medicijn gebruikt moet worden...
  • Zorg dat tijdens het gehele ontwerpproces, dus direct van de start, op een praktische en directe manier contact is met (enkele van) de eindgebruikers. Vanaf de eerste schetsen kan op een laagdrempelige manier getest worden of het ontwerp op het juiste spoor zit
  • In de meest ideale vorm wordt afhankelijk van wie, waar en op welk systeem iemand informatie zoekt, een website steeds anders, namelijk gepersonaliseerd en gelokaliseerd weergegeven. Dit is te realiseren door gebruikers voorkeuren te laten instellen, crossplatform te ontwikkelen (volgens w3c richtlijnen), een interface te laten veranderen op basis van  locatie informatie etc. Zodoende wordt informatie overal en altijd vindbaar en toegankelijk
  • Via websites als http://www.welie.com/ kun je de huidige interface element patronen volgen
  • Het internet is er voor gemaakt om mensen en kennis met elkaar te verbinden. Streef er dus naar om websites zo op te zetten dat er sociale netwerken kunnen ontstaan en dat er ruimte is om op de website en elkaar voort te kunnen bouwen. Oftewel ruimte voor spel, creativiteit en innovatie
  • Zorg ervoor dat mensen vinden wat ze zoeken en dat ze altijd weten waar ze zijn. Structuur en navigatie kun je op een hiërarchische manier vormgeven, maar ook op basis van de context en inhoud
  • Werk opensource, dit zorgt ervoor dat anderen een website makkelijk kunnen overnemen en dat ontwikkelaars van elkaar kunnen leren