Poezebeesten geopereerd

dierenarts/buurvrouw Janneke belt net: operaties geslaagd! Mooi, laat de voetbaloperatie nu ook slagen!