Schaven en schrappen

De nieuwe website is nu een dag of vijf online. Erg blij mee, maar inmiddels is me wel tot me doorgedrongen dat er ook nog een en ander aan geschaafd en geschrapt moet worden. Gister had ik weer een goed gesprek met Wim ten Haring van het ondernemersklankbord. Hij gaf mij veel goede feedback.
 
Hij wees mij met name op het feit dat ik toch erg aanbod gericht schrijf op de site. Een beetje een kunstenaarskwaal geloof ik... Vanuit de dingen die ik doe en maak. In plaats van vraag gericht. In plaats van te praten en denken vanuit de klant en zijn behoefte. In ieder geval kan dat nog meer dan het nu is. Dus ik ga daar mee bezig.
 
Ook wil ik nog een concrete omschrijving van mijn diensten aanbod maken. En tenslotte de huidige projectbeschrijvingen in het portfolio uitbreiden met (vaak interaction design specifieke) tussenstappen in het ontwerpproces. Hoe ben ik tot deze resultaten gekomen?
 
Dus werk aan de winkel!