Interaction18

Terug van het Interaction18 congres. Opvallende thema’s: design for social good, ethiek, AI, inclusive design, sustainability. Hier de hoogtepunten.

Lyon

Dag 1

Dag 2

Dag 3

  • Anab Jain riep op tot ‘more-than-human’ centered design. “Think lightly about yourself, think deeply about the world”. Oftewel: planet-centered design. Zie vimeo.
  • Yogesh Moorjani over anticipatory design: gebaseerd op eerder gebruik, locatie, historie etc. goede suggesties geven en keuzes wegnemen. Maar oei, let op dat het niet creepy of nep wordt (als degene achter een balie ineens je naam kent bijvoorbeeld). Zie foto's.
  • Bewustwording van de culturele verschillen tussen teamleden, door Farai Madzima. Zie foto's.

Tot volgend jaar in Seattle!